Het
Verzuim
Spel

Als je gezond bent heb je 1000 wensen.
Als je ziek bent heb je maar 1 wens.

Ziek zijn wil niemand. In de eerste plaats gun je het je medewerker niet. Voor de organisatie brengt het ook lasten met zich mee. Ofwel neemt de werkdruk toe van de collega’s ofwel is er vervanging nodig.

Verzuim is een hoge kostenpost. Zowel de medewerkers, als de organisatie is er bij gebaat als het verzuim onder controle komt.

Topwaarts Coaching biedt u een mooie interventie aan. Centraal daarbij staat het bespreekbaar maken van verzuim. Vaak wordt dat als lastig ervaren. Met onze ervaring staan wij je graag bij.

Verzuimspel

Wij ontwikkelden een serious game rondom het thema ziekteverzuim. Door deze spelvorm word de medewerker bewust van de normen en waarden omtrent verzuim. Er ontstaat een gesprek over ervaringen, behoefte van de medewerker en oplossingen. Daar zit de kracht en het leereffect.

Onderwerpen die aan bod komen

  • Wanneer vraag je ziekteverzuim aan?
  • Welke signalen horen bij een ziektesymptoom?
  • Wat zijn jouw normen en waarden met betrekking tot ziekteverzuim?
  • Wat zijn de gevolgen voor jou als een collega ziekteverzuim aanvraagt?
  • Hoe blijf je gezond en vitaal?

Voor wie?

  • Voor leidinggevenden, om te leren hoe zij het gesprek aan gaan met de medewerkers. Om te leren hoe zij verzuim en stress bij hun medewerkers (en zichzelf) kunnen signaleren en hoe zij daarmee om kunnen gaan.
  • Voor medewerkers, om bewust te worden van de gevolgen van wel of niet aanvragen van ziekteverlof. Bewustwording van eigen mogelijkheden voor preventie met betrekking tot verzuim.

Resultaat

  • Het creëren van bewustwording bij leidinggevenden en medewerkers waardoor het verzuim daalt. Daarnaast wordt een cultuurverandering beoogd met verandering in houding en gedrag met betrekking tot verzuim. Terwijl de medewerker zich vitaal blijft voelen.

Praktische informatie
Duur spel in teamverband:1 a 2 uur (afhankelijk van het aantal gewenste onderwerpen).
Het spel wordt begeleid door Jan van Gils en Jacqueline de Rooij.
Wij verzorgen deze trainingen graag In Company of op een externe locatie.

Aanmelden training

NEEM CONTACT MET MIJ OP