MTO Spel 
(Medewerkers
Tevredenheids

Onderzoek)

We stoppen niet met spelen omdat we ouder worden,
we worden ouder omdat we stoppen met spelen.

U hebt het beste met uw medewerker voor. Wellicht houdt u binnen uw organisatie eens per (twee) jaar een onderzoek om te achterhalen hoe tevreden uw medewerker is.

Of u hebt de intentie de tevredenheid te achterhalen maar weet je niet hoe.

In beide gevallen is het MTO spel iets voor u.

Dit spel helpt u op een leerzame en informele manier te achterhalen wat uw medewerker nu echt denkt over vraagstukken met betrekking tot werknemer- en werkgeverschap.

Onderwerpen die aan bod komen

 • De onderwerpen in het spel gaan over zaken die terugkomen in algemene “Medewerkers Tevredenheids Onderzoeken”. En uiteraard die onderwerpen die u belangrijk vindt voor uw organisatie.
 • Denk bijvoorbeeld aan:
 • Staat klantbelang centraal?
 • Is er een duidelijke visie en is deze bekend?
 • Krijgen en nemen we voldoende verantwoordelijkheid om onze talenten te ontwikkelen?
 • Is er voldoende oog voor welzijn en balans werk-privé?

Voor wie?

 • Het spel zetten wij in zowel op individuele basis (bij de persoonlijke gesprekken) of in een teamoverleg.
 • Het voordeel van dit spel is dat het zo in elkaar zit, dat elke medewerker aan bod komt (zowel de extraverte maar ook de meer introverte personen).
 • En dat er op een dergelijke manier vooraf geselecteerd kan worden op prangende vraagstukken. Hierdoor kan het spel ook in beperktere tijd – bijvoorbeeld in een werkoverleg- gespeeld worden.

Resultaat

 • U krijgt inzicht in denkwijze van uw medewerker over uw organisatie, het werk en alles wat daarbij hoort.
 • Input voor mogelijke verbeterpunten voor zowel de organisatie als voor de medewerker zelf.
 • De medewerker wordt geïnspireerd en pakt zijn verantwoordelijkheid.

Competenties

 • Zelfstandigheid
 • Flexibiliteit
 • Luisteren
 • Samenwerken
 • Leervermogen
 • Resultaatgericht


Praktische informatie
Duur spel in teamverband:1 a 2 uur (afhankelijk van het aantal gewenste onderwerpen). Het spel wordt begeleid door Jan van Gils en Jacqueline de Rooij. Wij verzorgen deze trainingen graag In Company of op een externe locatie.

Aanmelden training

NEEM CONTACT MET MIJ OP